Navigace

Obsah

Rybářský spolek

 

1. Název: Rybářský spolek
2. Adresa: Haňovice, 783 21 Chudobín
3. E-mail: sanovi.hanovice@seznam.cz
4. Telefon: 776 084 470

 

 

5.

 

 

Výbor:              

Výbor Rybářského spolku pracuje v pěti členném složení. Spolek není oficiálně registrován a pracuje na bázi dobrovolnosti občanů, kteří se starají o místní rybník.

Dne 22.3.2018 byl zvolen výkonný výbor:

 

- předseda:
- místopředseda:
- jednatel:
- pokladník:
- hospodář:

Ladislav Pokorný
Jiří Přikryl 
Ing. Ladislav Šana
Jiří Přidal
Petr Vočka

 

 

 

Vznik a historie občanského sdružení

 

Počátek rybářského spolku v Haňovicích se datuje do doby zakládání zemědělských družstev, kdy zanikala soukromá hospodářství. Tím ztratil i jeden z haňovských mlýnů své uplatnění. K mlýnu patřil i rybník jako přírodní zásobárna vody pro mlýn. Když v této době rodina Navrátilova ukončila činnost v mlynářství, ztratil přilehlý rybník svoje původní poslání.

Rodina Navrátilova pronajala několika rybářským nadšencům rybník k chovu ryb a ti založili první rybářský spolek při STS Haňovice, jejímž hospodářem se stal Uvízl Karel.

Od této doby se dění kolem rybníku změnilo. Rybník i okolí se vyčistilo tak, aby bylo možno do rybníku vypustit živé ryby a provozovat sportovní rybářství. Rovněž se zbudovala líheň kaprovitých ryb, ale odchov se příliš nezdařil. Postupně se počet členů zvětšoval a do spolku byli přijímáni další zájemci, hlavně z řad členů ZD Haňovice. Tím se stával spolek stále více závislým na místním ZD a koncem 80. let přešel plně pod ZD Haňovice. Spolek dále pokračoval v činnosti až témeř do konce 90. let, kdy veškerá předcházející činnost zanikla a tím i rybářský spolek. Rybník se stal pouhým místem zábavy pro několik rybářů především z okolí Haňovic.

Se změnou majitele mlýna se stala majitelem rybníka obec Haňovice. V této době požádala skupina mladých rybářů o pronájem rybníku. Obec žádosti vyhověla a k 1.1.2000 byla mezi starostou obce Arnoštem Voglem a zástupcem sdružení pro úpravu rybníka a chov ryb Miroslavem Čiklem uzavřena písemná smlouva o pronájmu. Zakládající členové byli vesměs občané Haňovic.

Pro umožnění lovu ryb i malým rybářům a nerybářům z řad občanů se sdružení rozhodlo pořádat v letních měsících 2x ročně rybářskou soutěž pro malé i velké rybáře.

Stránka

  • 1

 

2017 - Brigáda, čištění břehů potoka.

2017 - Brigáda, čištění břehů potoka.


Stránka

  • 1