Navigace

Obsah

Rozšířené hledání
Číslo smlouvy Dodavatel Název Předmět smlouvy Datum zveřejnění Cena *
23/2016 EKOZIS spol. s r.o. Kontejnery - Haňovice Podzemní kontejnery 5 ks 25.07.2016 817142,00 Kč
14/2016 Obec Haňovice Smlouva o poskytnutí dotace Příspěvek na činnost 20.06.2016 85000,00 Kč
Smlouva o příspěvku na činnost TJ Doubrava Haňovic Obec Haňovice Smlouva o příspěvku na činnost TJ Doubrava Haňovice. Příspěvek na činnost 16.09.2015 75000,00 Kč
Smlouva o příspěvku pro TJ Doubrava Haňovice. Obec Haňovice Smlouva o příspěvku pro TJ Doubrava Haňovice. Příspěvek na opravu kabin. 16.09.2015 30000,00 Kč
001 Obec Haňovice Dodatek č.1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie Úprava množství a ceny za teplo do kulturního domu 17.02.2015 83950,00 Kč
02/2015 Obec Haňovice Smlouva o zprostředkování díla Změna č. 5 ÚP obce Haňovice 60,50 Kč
5/2015 Kompostárna Nasobůrky s.r.o. Smlouva o ukládání BRO odpadu. Zajištění a zneškodnění BRO na Kompostárně Nasobůrky. 327,00 Kč
4/2015 Obec Haňovice Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení Zajištění zpětného odběru elektro. zařízení. 0,00 Kč
957/1/2015 Lesy České republiky, s.p. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Umístění kanalizační sítě na pozemcích Lesů ČR. 40000,00 Kč
1/2014 Olomoucký kraj Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje Poskytování finančního příspěvku na zajišťování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. 31710,00 Kč

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka:

  • 1