Navigace

Obsah

Obecní znak a vlajka

 

Znak má v červeném štítě pod stříbrnou hlavou s modrou mříží stříbrný hrot s modrou lilií.

 

Znak Obce

 

 

Obecní prapor

 

U praporu tvoří list žerďový bílý, modře mřížovaný pruh, široký jednu třetinu délky listu a červené pole s bílým vlajícím klínem s vrcholem v třetině délky listu. V bílém klínu je modrá lilie. Návrh vyhotovil ředitel Zemského archivu v Opavě PhDr. Karel Müller.
Poměr šířky k délce praporu je 2 : 3.

 

Vlajka

 

Obecní pečeť

 

Zmínka o obci je v historických pramenech zaznamenána už v r. 1141, ale teprve od r. 1526 je uváděna pod jménem Haňovice.

 

Pečeť

 

Starší haňovická pečeť z roku 1749 má tvar oválu. V pečetním poli je oválná barokní kartuš a nad ní stylizovaná šlechtická koruna. Na kartuši je vzpřímená postava světce v dlouhé říze s gloriolou, palmovou ratolestí v levé a rožněm v pravé ruce. Tento sakrální motiv prý přípomíná patrona místní kaple sv. Vavřince.
Legenda zní: Gemein Sigel von Haniowitz.

 

Mladší pečeť je kruhová a pochází z r. 1758. V jejím poli, lemovaném vavřínovým věncem je uprostřed kruhu opět zobrazen sv. Vavřinec.
Pečeť je opatřena legendou: Peczet obce dediny Haniowitz 1758.

 

Kluzov pravděpodobně vlastní pečeť nikdy neměl.